فروشگاه ارسی کرمان

فروشگاه‌ها

در این پروژه برای نمایش  محصولات داخل قفسه ها با توجه به سلیقه کارفرما از ریسه های LED استفاده شده است. همچنین برای تاکید برخی از محصولات از  چراغ های ریلی استفاده شده است.

  • کارفرما فروشگاه ارسی
  • محل کرمان
  • تامین تجهیزات روشنایی نمایندگی لناافراتاب در شهر کرمان
محصولات استفاده شده در این پروژه: