فروشگاه کتاب الف

فروشگاه‌ها

در این فروشگاه از چراغ های ریلی با رنگ نور سفید صدفی جهت تامین نور عمومی و نمایش کتاب های داخل قفسه ها استفاده شده است.

  • کارفرما فروشگاه کتاب الف
  • تامین تجهیزات روشنایی نمایندگی لناافراتاب در شهر شیراز
محصولات استفاده شده در این پروژه: