فروشگاه مانتو نعیما

فروشگاه‌ها

در این پروژه از چراغ های COB قابل تنظیم استفاده شده است. نور تابیده شده به مانکن ها به صورت فراتاب می باشد و جداره های چوبی توسط              وال واشر های LED نورپردازی شده است.

  • کارفرما فروشگاه مانتو نعیما
  • محل پروژه تهران - ولیعصر
  • نورپردازی شرکت لناافراتاب
محصولات استفاده شده در این پروژه: