شوروم آدیش

فروشگاه‌ها

در این پروژه صرفا فضاهای خاص روشن شده است.

توجه به عدم خیرگی و عدم ایجاد سایه های مزاحم، سرلوحه طراحی این پروژه می باشد.

  • کارفرما شوروم آدیش
  • محل تهران - فرمانیه
  • نورپردازی شرکت لناافراتاب
محصولات استفاده شده در این پروژه: