گالری طلا مانی

فروشگاه‌ها

در این پروژه چراغ ها از یک نقطه به چندین کالا می تابند لذا از چراغ های چندتایی استفاده گردیده است. رنگ نور 4000 کلوین برای این منظور استفاده شده است.

  • کارفرما گالری طلا مانی
  • محل تهران - اندرزگو
  • نورپردازی شرکت لناافراتاب