مجتمع کوروش

مراکز خرید

در این پروژه جهت تامین نورهای مخفی از منابع روشنایی خطی nvc استفاده گردیده است.

در محوطه از چراغ های پارکی دو طرفه استفاده شده است.

  • کارفرما مجتمع کوروش
  • محل پروژه تهران - ستاری
  • نورپردازی شرکت لناافراتاب
محصولات استفاده شده در این پروژه: