مجتمع گالریا

مراکز خرید

نما و مشاعات و فودکورت این پروژه با محصولات افراتاب و NVC نورپردازی شده است. تاکید بر ستون های نمای ساختمان با تکنیک گریزین لایت توسط چراغ های خطی انجام شده است. نور گرم نمای پروژه متناسب با رنگ مصالح نما است و ضمن دعوت از مراجعین باعث ایجاد آرامش می گردد. در فضاهای داخلی به منظور ایجاد تحرک و انرژی بیشتر از نور 4000 کلوین به صورت یکنواخت استفاده شده است.

  • کارفرما مجتمع گالریا
  • محل پروژه تهران - ولنجک
  • نورپردازی شرکت لناافراتاب
محصولات استفاده شده در این پروژه: