سالن زیبایی لیلیاسه

فضای بیرونی

  • کارفرما سالن زیبایی لیلیاسه
  • محل پروژه مشهد
  • تامین تجهیزات روشنایی نمایندگی لناافراتاب در شهر مشهد
محصولات استفاده شده در این پروژه: