مجتمع آدرینا

فضای بیرونی

  • کارفرما مجتمع آدرینا
  • محل پروژه مشهد
  • تامین تجهیزات روشنایی نمایندگی لناافراتاب در شهر مشهد
محصولات استفاده شده در این پروژه: