باشگاه ورزشی سام

مجموعه‌های ورزشی

در این پروژه برای ایجاد فضای پر نشاط و هیجان انگیز از چراغهای خطی رنگی و نور سفید به صورت توامان استفاده گردیده است.

  • کارفرما باشگاه ورزشی سام
  • محل پروژه تهران - پاسداران
  • نورپردازی شرکت لناافراتاب
محصولات استفاده شده در این پروژه: