باشگاه اکسیژن

مجموعه‌های ورزشی

در باشگاه اکسیژن با توجه به سقف اکسپوز و ترکیب بتن و فلز در محیط تلاش بر این بود تا چراغ ها به صورت مینیمال و ممتد باشند. با استفاده از چراغ های خطی T5 با ترکیب نور 3000 و 5000 کلوین به این مهم دست یافتیم.

  • کارفرما باشگاه اکسیژن
  • محل پروژه تهران - کاوه
  • نورپردازی شرکت لناافراتاب
محصولات استفاده شده در این پروژه: