شرکت صنعت دوام شیمی

اداری و آموزشی

چراغ های خطی در این پروژه ضمن تامین نور وظیفه ای و نور عمومی، امتداد و کشیدگی فضا را در راستای حرکت خود روی سقف را نمایش می دهند.

  • کارفرما شرکت صنعت دوام شیمی
  • محل پروژه تهران - جردن
  • نورپردازی شرکت لناافراتاب
محصولات استفاده شده در این پروژه: