چراغ سقفی روکار و آویز

توان مصرفی
دمای رنگ نور
شار نوری