چراغ خطی

توان مصرفی
رنگ بدنه
IP
عرض چراغ
طول
ارتفاع
دمای رنگ نور