رستوران فانوس

رستوران‌ها

در این پروژه سعی شده با استفاده از چراغ هایی با رنگ  نور آفتابی یک محیط گرم و صمیمی ایجاد شود.

همچنین با استفاده از چراغ های خطی و نصب ممتد آنها در پروژه، نور یکنواخت تامین شده است.

برای ایجاد کنتراست در محیط نیز با استفاده از چراغ های ریلی با زاویه بسته بر روی فضاهای سبز موجود تاکید نموده ایم.

  • کارفرما رستوران فانوس
  • محل پروژه اتوبان تهران - قم
  • نورپردازی شرکت لناافراتاب