هتل الماس

هتل‌ها و تالارها

طراحی نمای پروژه و همچنین تامین کلیه نورهای مخفی اتاق ها و سالن ها با استفاده از چراغ های شرکت لناافراتاب تامین شده است.

  • کارفرما هتل الماس
  • محل پروژه مشهد
  • تامین تجهیزات روشنایی نمایندگی لناافراتاب در شهر مشهد