حضور در وندور لیست سازمان ها و ارگان ها

 گروه صنعتی لنا به عنوان نماینده انحصاری محصولات کانل در فهرست تامین کنندگان بسیاری از توازیع برق ایران و ارگان ها و سازمان های دولتی حضور دارد.

عضویت در سندیکای صنعت برق ایران

 گروه صنعتی لنا به عنوان نماینده انحصاری محصولات کانل عضو سندیکای صنعت برق ایران می باشد.

برنامه سازمان استاندارد و تعزیرات برای برخورد با کلیدهای مینیاتوری تقلبی

 سازمان استاندارد و تعزیرات برخوردی جدی در جهت برخورد با قاچاقچیان و توزیع کنندگان کلیدهای مینیاتوری تقلبی و غیراستاندارد خواهد داشت.
لینک خبر - فیلم برخورد با توزیع کنندگان کلیدهای مینیاتوری تقلبی در ایران.

دریافت علامت استاندارد ملی

دریافت پروانه استاندارد ملی ایران 2611 در خصوص انواع کلیدهای مینیاتوری کمپانی کانل

دریافت تاییدیه سازمان توانیر

دریافت تاییدیه توانیر - آزمون پژوهشگاه نیرو در خصوص انواع کلیدهای مینیاتوری کانل